Warunki użytkowania i inne

Warunki użytkowania (umowa)

 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW I OGÓLNE WARUNKI
  1. Sklep internetowy o adresie alvadi.pl jest dostępny za pośrednictwem , kod rejestracyjny 11487376, VAT: EE101288462, adres Majaka 10, Tallinn, 11412, Estonia, poczta elektroniczna info@alvadi.pl, telefon (zwany dalej Sprzedawcą i / lub sklep internetowy Alvadi). Niniejsze warunki użytkowania (dalej: Warunki) regulują stosunki prawne między Sprzedawcą a użytkownikiem sklepu internetowego Alvadi (dalej: Kupujący) w odniesieniu do korzystania ze sklepu internetowego Alvadi, inc. zamówienia i transakcje.
  2. Usługa sklepu internetowego Alvadi obejmuje możliwość zawarcia przez Kupującego umowy sprzedaży produktów i usług (dalej: towary) sprzedawanych w sklepie internetowym Alvadi. Lista i opisy oferowanych towarów znajdują się na stronie internetowej alvadi.pl. Sklep internetowy Alvadi oferuje towary w postaci „jak jest” i „jak to możliwe”. Dostęp do sklepu internetowego Alvadi i korzystanie ze sklepu internetowego Alvadi zależą wyłącznie od użytkownika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania ze sklepu internetowego Alvadi lub powiązanych aplikacji.
  3. Korzystając ze sklepu internetowego Alvadi, Kupujący potwierdza swoją zgodę na te warunki i obowiązek przestrzegania. W przypadku zawartych umów sprzedaży, tj. Potwierdzonych zamówień, zobowiązania wobec Sprzedawcy i Kupującego będą wiążące zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, Kupujący musi natychmiast zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego Alvadi. Sprzedawca jest uprawniony do pozostawienia zamówienia Kupującego niespełnionego, jeśli Kupujący nie zastosował się do tych warunków lub instrukcji wyświetlanych w sklepie internetowym Alvadi lub nie zapłacił za zamówienie.
 2. STRONY TRANSAKCJI
  1. Kupujący musi być osobą dorosłą (co najmniej 18 lat), osobą fizyczną lub każda osoba prawna, która przed podpisaniem umowy sprzedaży lub skorzystaniem z usług sklepu internetowego Alvadi potwierdza, że ​​przeczytała, zrozumiała i zgadza się przestrzegać warunków. Jeśli jednak osoba, która nie spełnia tych wymagań, nadal korzysta ze sklepu internetowego Alvadi, składa zamówienie i / lub kupuje towary, osoba, z której rachunku bankowego lub karty kredytowej została wykonana płatność za odpowiednią transakcję, ponosi odpowiedzialność za konsekwencje powyższych operacji.
 3. KOSZT, DOSTĘPNOŚĆ I INFORMACJE O TOWARACH
  1. Ceny wszystkich towarów w sklepie internetowym Alvadi są w euro i obejmują aktualny podatek od wartości dodanej dla danego kraju: Estonia
  2. Oprócz zapłaty ceny towarów, Kupujący zobowiązuje się zapłacić koszt transportu do miejsca dostawy (dalej: koszty transportu ). Koszt transportu zależy bezpośrednio od ilości, masy i wymiarów towarów, lokalizacji i może się różnić. Odbiór towaru bez kosztów transportu jest możliwy ze sklepu i / lub magazynu Sprzedawcy, chyba że na stronie internetowej alvadi.pl podano inaczej.
  3. Towary wybrane przez Kupującego są dodawane do koszyka, a ich koszt jest obliczany automatycznie. Przed rozpoczęciem płatności zawartość i koszt koszyka zostaną wyświetlone na stronie internetowej.
  4. Koszt transportu jest obliczany automatycznie, pod warunkiem, że jedno zamówienie zostanie dostarczone na jeden adres. W przypadku, gdy Kupujący chce dostarczyć towary na inne adresy, Kupujący musi sformalizować oddzielne zamówienia.
  5. Nie ma kosztów transportu, jeśli kwota jednego zamówienia przekracza 899 PLN z VAT, a miejscem dostawy jest: Estonia.
  6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen towarów w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. Jeżeli Sprzedawca zmienił ceny po zapłaceniu faktury przez Kupującego, wówczas towar zostanie dostarczony Kupującemu po cenach wskazanych na fakturze (z wyjątkiem przypadków wskazanych w punkcie 3.7). W przypadku, gdy cena staje się bardziej korzystna niż ustalona na fakturze, Kupujący nie jest uprawniony do żądania odszkodowania za różnicę w cenie.
  7. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich błędach lub awariach, które uniemożliwiają korzystanie ze sklepu internetowego Alvadi. Ponieważ nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów technicznych w sklepie internetowym Alvadi lub cyberprzestępczości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich zrealizowanych zamówień i zapłaconych faktur. Jeśli wystąpi błąd (na przykład cena towaru jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu z ceną rynkową takich towarów), Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego anulowania zamówienia, unieważnienia umowy sprzedaży i niedostarczenia towaru. Sprzedawca powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kwoty faktury na rachunek bankowy Sprzedawcy, umożliwiając złożenie nowego zamówienia lub zwrot kwoty zapłaconej przez Kupującego.
  8. Korzystając ze sklepu internetowego Alvadi, Kupujący powinien wziąć to pod uwagę na podstawie zapasów z uwagi na rezerwację sklepu internetowego Alvadi i charakterystykę techniczną rachunkowości towarów, inwentaryzacja jest wyświetlana z opóźnieniem, dlatego wyświetlane informacje mogą różnić się od rzeczywistości. Podobnie, Kupujący musi wziąć pod uwagę, że żądane towary są dla niego zastrzeżone w magazynie Sprzedawcy dopiero po dokonaniu płatności i odnotowaniu jej otrzymania. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że towary określone przez Kupującego są oznaczone „W magazynie”, ale później staje się jasne, że w magazynie Sprzedającego zabrakło towarów, o które poprosił Kupujący. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o braku towaru w ciągu 7 dni roboczych, oferując możliwość złożenia nowego zamówienia lub odzyskania kwoty zapłaconej przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego.
  9. Korzystając ze sklepu internetowego Alvadi, Kupujący zobowiązuje się wziąć pod uwagę, że zdjęcia pokazanych towarów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego wyglądu towarów, a także innych wyświetlanych informacji w pierwszej kolejności miejsce, ogólne zapotrzebowanie na informacje i może ulec zmianie w dowolnym momencie. Aby uzyskać dokładniejsze i pełniejsze informacje o produkcie, w tym. ze względu na swoje właściwości techniczne i wygląd Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego Alvadi, na adres e-mail info@alvadi.pl lub telefonicznie .
  10. Korzystając ze sklepu internetowego Alvadi, Kupujący musi:
   • upewnić się, że wszystkie informacje podane przez niego podczas korzystania ze sklepu internetowego Alvadi są prawidłowe;
   • nie do przekazywania informacji niezgodnych z prawem lub w inny sposób zabronionych;
   • nie używać sklepu internetowego Alvadi do spekulacyjnych lub niedokładnych działań lub oszustw;
   • nie wysyłać plików zawierających wirusy i inne programy komputerowe lub plików utrudniać, uszkadzać lub w inny sposób zakłócać normalne korzystanie ze środowiska za pośrednictwem sklepu internetowego Alvadi i które w wyniku korzystania ze środowiska mogą być przechowywane na komputerze innego Kupującego; i / lub zakłócać, uszkadzać lub w inny sposób zakłócać normalne działanie komputerów;
   • nie wolno modyfikować, kopiować, przesyłać, sprzedawać, powielać ani w żaden inny sposób korzystać ze strony internetowej sklepu Alvadi lub jej zawartości w niedozwolony sposób
 4. ZAMAWIANIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I ZAKUPU
  1. Aby zrealizować zamówienie na wybrany przedmiot w sklepie internetowym Alvadi, Kupujący musi dodać przedmiot do wirtualnego koszyk, klikając przycisk „"Dodaj do koszyka"”. W przypadku, gdy Kupujący chce dodać towar do tego samego zamówienia, musi wykonać czynności opisane powyżej dla każdego wybranego przedmiotu.
  2. Po wybraniu elementu i dodaniu go do koszyka, kliknij link "Przejdź do koszyka" (lub naciśnij przycisk „"Koszyk"” i kliknij "Przejdź do koszyka" w menu). W koszyku Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć ilość towaru lub całkowicie usunąć towar z koszyka.
  3. Po ustaleniu dobrej i odpowiedniej ilości, Kupujący będzie musiał kliknąć przycisk "Do kasy", aby zakończyć zamówienie. Jeśli Kupujący nie został zarejestrowany w sklepie internetowym Alvadi, musi wprowadzić dane osobowe, aby potwierdzić zamówienie, albo swoje dane osobowe, albo dane firmy, w tym. adres e-mail i telefon kontaktowy. Następnie naciśnij przycisk "Rejestracja". Aby zakończyć rejestrację, Kupujący musi zaznaczyć pole "Zgadzam się z regulaminem oraz polityka prywatności". Kupujący ma prawo wydrukować warunki lub przechowywać je w formie cyfrowej na swoim nośniku danych osobowych. Kupujący jest zobowiązany do realizacji zamówień zgodnie z warunkami i postępując zgodnie z instrukcjami użytkowania pokazanymi w sklepie internetowym Alvadi. Kupujący zobowiązuje się do dokładnej kontroli danych wprowadzonych podczas składania zamówienia i bierze odpowiedzialność za dokładność wprowadzonych danych, jednocześnie ponosząc ryzyko ewentualnych szkód wynikających z jego błędu.
  4. Po wprowadzeniu danych, Kupujący musi wybrać odpowiednią metodę dostawy. Wybierz "Odbiór zamówienia ze sklepu Alvadi: Tallin, Majaka 10", jeśli chcesz otrzymać towar z biura Alvadi. Wybierz "wyślijcie przedmioty do mnie" i postępuj zgodnie z instrukcjami, jeśli chcesz skorzystać z usługi transportu. Jeśli Kupujący chce zmienić metodę dostawy, kliknij "zmień dostawę" i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  5. Po wprowadzeniu danych i wybraniu metod dostawy zostanie wyświetlony Koszyk zawierający towary i sposób dostawy wybrany przez Kupującego. Jeśli Kupujący chce nabyć towary w Koszyku i zawrzeć umowę sprzedaży, Kupujący musi wybrać odpowiednią metodę płatności. Aby wybrać metodę płatności, Kupujący musi ponownie kliknąć przycisk "Do kasy". W przypadku, gdy Kupujący chce zmienić zamówienie, należy to zrobić przed wybraniem metody płatności.
  6. Jeśli Kupujący zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem banku internetowego, zostanie przekierowany na stronę wybranego banku internetowego. Po zapłaceniu faktury w banku internetowym, Kupujący kliknie przycisk „Wróć do akceptanta”, po czym Sprzedawca otrzyma od banku potwierdzenie płatna płatność.
  7. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym jest uważana za zawartą, jeżeli Sprzedawca otrzymał potwierdzenie konsultacji dotyczące warunków użytkowania zgodnie z klauzulą ​​4.3 i otrzymano kwotę określoną w zamówieniu w całości na koncie Sprzedawcy. W celu potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie z fakturą na podany adres e-mail. Sprzedawca przechowuje dokumenty przesłane przez 7 lat.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla Alvadi. Rejestrując się i składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania relacji z klientem, zawarcia, wykonania, modyfikacji, rozwiązania umowy, oferowania towarów, poprawy jakości towarów oraz wykonywanie innych czynności związanych z powyższym, a także wysyłanie oferty do Alvadi, jeżeli Kupujący wyraził na to osobną zgodę. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, w tym producent towarów jest dozwolony w sposób określony w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoba jest świadoma swoich praw do otrzymywania informacji o zebranych danych osobowych i celu ich wykorzystania w dowolnym momencie; informacje dotyczące tego, komu dane osobowe zostały przekazane; zażądać korekty niedokładnych danych; zakończenie i usunięcie przetwarzania danych, jeżeli wymóg nie jest zgodny z przepisami.
 5. WYKONANIE ZAMÓWIENIA
  1. Przewóz towarów odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego zgodnie z warunkami firmy transportowej wybrany przez Kupującego. Dla wygody klienta przybliżona data dostawy jest wyświetlana w koszyku.
  2. Jeśli po zawarciu umowy sprzedaży stanie się oczywiste, że zakupów Kupującego nie ma w magazynie, a data dostawy ulegnie zmianie, Sprzedawca poinformuje Kupującego o nowej dacie dostawy. W przypadku, gdy Kupujący nie jest zainteresowany zakupem produktu wynikającego z przedłużenia terminu, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z klauzulą ​​6.1 warunków. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towarów.
  3. W przypadku, gdy dostawa towarów, opóźniona dostawa lub jakiekolwiek inne nieporozumienie nastąpi z powodu niedokładności danych wprowadzonych przez Kupującego, Kupujący nie będzie miał prawa odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z z klauzulą ​​6.1 niniejszych Warunków.
  4. Przed przyjęciem towaru i podpisem dowodu dostawy Kupujący musi dokładnie sprawdzić opakowanie Towaru, w przypadku uszkodzenia fizycznego musi być wskazane na liście przewozowym i poinformować Sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego pocztą e-mail na adres info@alvadi.pl lub telefonicznie . Kupujący ma prawo nie przyjąć towaru z uszkodzonym opakowaniem. Po otrzymaniu towaru i niepoinformowaniu o uszkodzonym opakowaniu, towary uważa się za należycie dostarczone Kupującemu. Kupujący ma prawo nie przyjmować uszkodzonego towaru.
  5. Po otrzymaniu towaru i przed montażem / montażem / malowaniem / użyciem Kupujący jest zobowiązany wziąć pod uwagę, że towary muszą być ostrożnie demontowane, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania, oznaczeń fabrycznych lub numeru seryjnego numery towarów, a także Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy towary są odpowiednie dla jego samochodu, czy nie. Jest to konieczne w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy zmniejsza się ryzyko związane z szkodą, o której mowa w pkt 6.9 i 6.11 Warunków.
 6. ANULOWANIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku opisanym w punkcie 5.2 Warunków, w tym w przypadku, gdy istnieje umowa sprzedaży zawarta na podstawie Punktu 4.7 Regulaminu, ale termin dostawy dla miejsca wskazanego przez Kupującego jest przedłużony ze względu na Sprzedawcę. Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o opóźnieniu w dostarczeniu towaru od Sprzedającego. W celu rozwiązania umowy wniosek info@alvadi.pl należy złożyć Sprzedawcy w formacie, który można odtworzyć na piśmie. Niezłożenie formularza nie spowoduje zwrotu towaru.
  2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o ochronie konsumentów, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. W celu rozwiązania umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do złożenia Sprzedawcy wniosku w formie, która może być powielona na piśmie na adres e-mail info@alvadi.pl w określonym czasie (formularz wniosku: https: / /www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). ja We wniosku Kupujący jest zobowiązany do wskazania, czy chce otrzymać od Sprzedającego kwotę równą kosztowi zamówienia opłaconego przez Kupującego, czy też wymienić zakupiony towar na inne towary oferowane przez Sprzedawcę. Jeśli Klient nie (wcześniej) / nie złożył (nie) wniosku powyżej, przedpłacona kwota pozostanie na koncie przedpłaty Klienta. Po trzech latach Alvadi ma prawo przelać środki na rachunek przedpłaty na własną korzyść.
  3. W przypadku, gdy towar spełnia którykolwiek z poniższych warunków, Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z klauzulą ​​6.2 Warunków:
   • towary, które są „* zamówienia specjalne ”i które zawierają informacje o niestosowaniu prawa do odstąpienia od umowy;
   • towary wykonane lub zamówione zgodnie z osobistymi preferencjami Kupującego;
   • towary wykonane lub zamówione na osobistych warunkach;
   • towary łatwo łamliwe lub szybko noszone / łatwo psujące się;
   • towary sezonowe lub dowolne czasopisma;
   • smar, produkt chemiczny i produkt do pielęgnacji samochodu, który zostanie otwarty
  4. W przypadku, gdy Kupujący usuwa swoje konto ze sklepu internetowego Alvadi, Kupujący nie jest uprawniony do wypowiedzenia i / lub odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z klauzulami 6.2 i 7.3 warunków.
  5. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z klauzulą ​​6.2 i chce otrzymać od Sprzedającego kwotę równą kosztowi zamówienia zapłaconego przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić kwota zapłacona za towar i korzystniejsze koszty transportu udostępnione Kupującemu po dostarczeniu towaru do Kupującego. Sprzedawca ma prawo nie zwrócić wyżej wymienionej kwoty, dopóki Kupujący nie zwróci towaru Sprzedawcy.
  6. W przypadku, gdy Kupujący nie wybrał standardowej, tj. najkorzystniejszej usługi transportowej do odbioru towaru, ale wybrał droższą usługę transportową, Sprzedawca zwróci tylko Kupującemu koszt standardowych kosztów transportu.
  7. Sprzedawca zwraca zapłaconą kwotę za towar na system płatności lub rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o rozwiązanie umowy sprzedaży i pod warunkiem, że w ciągu w tym samym terminie (14 dni kalendarzowych) Kupujący zwrócił towar Sprzedawcy, towary zwrócone są zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania, a Sprzedawca nie ma powodu do zmniejszenia lub anulowania kwoty zapłaconej Kupującemu zgodnie z klauzulą ​​6.11 warunków.
  8. Termin spłaty kwoty zapłaconej przez Kupującego przedłuża się o opóźnienia w zwrocie towaru.
  9. Towary zwracane przez Kupującego muszą być kompletne i w oryginalnym opakowaniu (oryginalne opakowanie nie może być uszkodzone / zepsute), a ponadto muszą zawierać wszystkie produkty, w tym akcesoria, które zostały pierwotnie dostarczone z zestawem towarów . Opakowania uzupełniające z elementami mocującymi nie mogą być otwarte. Opakowanie nie może zawierać obcych znaczników (metek cenowych itp.). Jeżeli towary zostały zakupione w ramach kampanii lub jeśli towarowi towarzyszyły inne towary, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszystkich zakupionych przedmiotów, w tym towarów i innych produktów.
  10. Kupujący pokrywa koszty związane ze zwrotem towarów, z wyjątkiem przypadków, gdy towary nie odpowiadają opisowi sklepu internetowego Alvadi.
  11. W przypadku gdy towary i / lub opakowanie zwrócone przez Kupującego są uszkodzone lub zepsute (ślady instalacji, pomalowane, coś jest napisane na opakowaniu itp.), Sprzedawca ma prawo do ponownego obliczenia cena towaru i zmniejszenie go w wyniku uszkodzenia oraz odjęcie go od kwoty zwróconej Kupującemu; lub w ogóle nie przyjmować towarów. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się ze zmniejszeniem wartości towaru w wyniku ponownego obliczenia, Kupujący ma prawo zaangażować niezależnego, licencjonowanego eksperta w rzetelną ocenę obniżenia wartości. Koszt ekspertyzy ponosi strona, której opinia jest bezzasadna.
  12. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę sprzedaży w przypadku określonym w punkcie 3.7 Regulaminu, w tym. jeżeli z powodu błędu technicznego cena określonego produktu zmienia się nieproporcjonalnie nisko w stosunku do ceny rynkowej, a sprzedawca nie wykazał, że cena ta wynikała z utraty wartości towarów, a sprzedawca nie wysłał jeszcze towaru do kupującego wyznaczony adres. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w sytuacji opisanej w punkcie 3.8, w tym. nawet po zapłacie za towary przez Kupującego okazuje się, że towar był niedostępny. Sprzedawca ma prawo odmówić wykonania tych transakcji, powiadamiając o tym Kupującego. W celu rozwiązania umowy Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania stosownego powiadomienia o wypowiedzeniu dostarczone Kupującemu w formacie, który można powielić na piśmie (najlepiej przy użyciu adresu e-mail podanego przez Kupującego). W przypadku odmowy wykonania transakcji Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu zapłaconą kwotę za zakupiony towar i transport w ciągu 14 dni kalendarzowych.
  13. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mają prawo odstąpić od umowy i skorzystać z przysługującego im prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności zgodnie z warunkami.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARÓW
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z warunki umowy sprzedaży, które stają się widoczne w ciągu 2 lat od daty dostawy towaru do Kupującego zgodnie z przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy towary wydane Kupującemu nie są zgodne z warunkami umowy, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu informacji na ten temat fakty, poprzez przesłanie Sprzedawcy faktury, na podstawie której towary zostały opłacone, oraz roszczenia, które można przedstawić w formie pisemnej na adres e-mail info@alvadi.pl. W przypadku niezgodności korzystanie z towarów musi zostać natychmiast zawieszone, a Sprzedawca powiadomiony o tym jak najszybciej. Kupujący jest zobowiązany do wskazania w reklamacji nazwy, danych kontaktowych, daty złożenia reklamacji, daty wykrycia wady towaru, opisu dokładnej wady, roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu wady, ale także w celu wskazania lub uzupełnienia roszczenia dokument potwierdzający umowę sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia i wady towaru, Kupujący ma prawo zażądać od Sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru na towar zgodny. W przypadku, gdy środki te nie są możliwe lub nieuzasadnione, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę sprzedaży i odzyskać zapłaconą kwotę za towar. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, Sprzedawca nie rekompensuje dodatkowych kosztów poniesionych przy wymianie towaru w chwili zgłoszenia reklamacji (montaż i demontaż towaru, transport, wysyłka itp.).
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Kupującego z powodu winy lub szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towaru przez Kupującego.
 8. MODYFIKACJA WARUNKÓW, ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Wszystkie materiały opublikowane w sklepie internetowym Alvadi należą do Sprzedawcy lub Sprzedawcy wydano licencję właściciela praw autorskich do użytku komercyjnego. Prawa autorskie podlegają również warunkom korzystania z tego sklepu internetowego Alvadi.
  2. Kupujący jest uprawniony do zachowania tych warunków na swoim nośniku pamięci w celu zapewnienia ich pisemnego powielania, w razie potrzeby po zawarciu umowy sprzedaży.
  3. Sprzedawca ma prawo, jednostronnie, w całości lub w części, zmienić warunki bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. Zmiany zaczną obowiązywać od momentu ich opublikowania w sklepie internetowym Alvadi pod adresem alvadi.pl. Zmiany nie wpłyną na żadne wcześniej zatwierdzone zamówienia.
  4. Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez przypadki i zakres naruszenia warunków określonych w prawie: Estonia. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kosztu towaru, aw niektórych przypadkach do kosztu transportu, a on ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawem naruszenie warunków. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów przez Kupującego, za szkody poniesione przez Kupującego lub za opóźnienie w dostarczeniu towaru.
  5. Umowa sprzedaży i korzystanie ze sklepu internetowego Alvadi podlegają prawu odpowiedniego kraju: Estonia.
  6. Kupujący ma prawo odwoływać się do środków prawnych przewidzianych w ustawie o prawie zobowiązań (do żądania wypełnienia zobowiązania; do odmowy wypełnienia obowiązku, do żądania naprawienia szkody, do odstąpienia od umowy z umowy lub zerwania umowy, obniżenia ceny, żądania odsetek za opóźnioną spłatę zobowiązania finansowego).
  7. Spory konsumenckie można również rozwiązywać w środowisku elektronicznym: http://ec.europa.eu/odr

Polityka prywatności danych osobowych

Prywatność danych osobowych Warunki niniejszej Polityki prywatności regulują przetwarzanie danych osobowych klienta, jeśli klient korzysta z usług świadczonych na stronie internetowej alvadi.pl (zwanej dalej „ALVADI”). Dane osobowe klientów są niezbędne, aby klienci mogli korzystać z usług ALVADI. Dane osobowe oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (zwanej dalej „Klientem”). Przetwarzanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, odzyskiwanie, wykorzystanie, publikację, ujawnianie poprzez przeniesienie, a także usuwanie lub niszczenie danych osobowych Klienta. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo lub obowiązek przetwarzania takich danych jest przewidziany przez prawo.

ALVADI chroni dane Klienta, przestrzegając odpowiednich zasad bezpieczeństwa i poufności. ALVADI stosuje niezbędne technologie bezpieczeństwa organizacyjnego, fizycznego, bezpieczeństwa informacji i komunikacji w celu ochrony danych Klienta.

 1. DLACZEGO ALVADI PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
  ALVADI przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach: w celu wypełnienia zobowiązań umownych wobec klienta; w celu podniesienia jakości usług; do prowadzenia działań marketingowych; w celu wypełnienia ustawowych obowiązków prawnych określonych w ustawie, a także w celu uzasadnienia interesu prawnego.
  1. Wypełnianie zobowiązań umownych wobec klienta
   ALVADI przetwarza dane osobowe klienta w celu wypełnienia zobowiązania umownego, a mianowicie:
   • w celu wykonania zamówienia ( w szczególności w celu komunikacji z klientem; w celu przekazania instrukcji związanych z zamówieniem klienta, płatnością za produkty, dostawą produktu, zwrotem produktu i realizacją gwarancji)
   • w celu powiadomienia o statusie zamówienia (szczególnie w celu przesłania dokumentów związanych do zakupionego produktu (produktów), na przykład faktury, dokumentacji technicznej, dokumentów gwarancyjnych itp.).
  2. Realizacja działań marketingowych
   ALVADI przetwarza dane osobowe Klienta w celu prowadzenia działań marketingowych, a mianowicie:
   • do wysyłania ofert promocyjnych i powiadomień na adresy e-mail i / lub numery telefonów komórkowych podane przez Klienta (z jego zgodą
   • w celu badania rynków (w tym badania nawyków konsumenckich Klientów i uzyskiwania informacji o produktach i produktach) usługi, które generują największe zainteresowanie Klienta).
  3. Zwiększenie jakości usług
   ALVADI przetwarza dane osobowe Klienta w celu zwiększenia jakość usług, a mianowicie:
   • w celu poprawy komfortu użytkowania strony internetowej
   • w celu przeprowadzenia ankiet wpływających na wydajność ALVADI
   • w celu powiadomienia Klientów o zmianach w usługach i produktach oferowane, rozwiązania techniczne, a także na temat funkcjonalności ALVADI.
 2. CO DANE OSOBOWE WYKONUJĄ AL VADI COLLECT
  ALVADI gromadzi trzy typy danych, a mianowicie dane osobowe, dane nieosobowe i pliki cookie.
  1. Dane osobowe
   ALVADI gromadzi dane osobowe Klienta tylko wtedy, gdy sam Klient podał je dobrowolnie, dokonując zakupu, udokumentował zwrot lub zarejestrował się na stronie alvadi.pl. Klient jest odpowiedzialny za dokładność podanych danych.

   Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres (w tym kraj, miasto i kod pocztowy), adres e-mail (e-mail), numer konta bankowego (wymagane do identyfikacji płatności za produkty i sprzedane usługi, a także zwrot kosztów Klientom), dokumenty identyfikacyjne (niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, na przykład przy dostawie produktów do upoważnionych osób), numer rejestracyjny pojazdu i zamówienia.
  2. Dane nieosobowe
   Każdy może odwiedzić alvadi.pl bez rejestracji i podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku jedyne informacje, które dzieli on z ALVADI, dotyczą jego wizyty. Ten rodzaj informacji nazywa się nieosobowymi i jest przesyłany w trybie automatycznym za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, Google Tag Manager, Google Maps, Yandex Metrica, Facebook Widget. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy wydajności ALVADI, a nie do gromadzenia danych osobowych.

   Dane nieosobowe obejmują datę i godzinę wizyty, region, miasto, wyświetlenia, stronę logowania, stronę wylogowania, ostatnie źródło ruchu, przejścia reklamowe, wyszukiwarkę, system reklamowy, adres IP i historię wyszukiwania .
  3. Pliki cookie
   Aby zapewnić wysokiej jakości usługi w sklepie internetowym alvadi.pl, ALVADI wykorzystuje pliki cookie. Jest to konieczne, aby zapewnić użytkownikowi bardziej atrakcyjne i wygodne korzystanie ze strony internetowej, a także uzyskać dane analityczne i obliczenia wykorzystywane przez ALVADI w celu utrzymania działania strony internetowej (na przykład, jak często użytkownik odwiedza witrynę i które strony, jaka przeglądarka internetowa i sprzęt, którego używa).

   Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Takie pliki tekstowe nie są złośliwe. Nie zawierają wirusów i nie są powiązane z konkretną osobą lub adresem IP. Większość plików cookie jest usuwana po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Są to tak zwane sesyjne pliki cookie. Inne pliki cookie (trwałe) są przechowywane na komputerze użytkownika przez dłuższy czas i pomagają ustalić, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę następnym razem.

   Większość przeglądarek domyślnie włącza pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa i wyłączyć pliki cookie. W takim przypadku żadne pliki cookie nie będą przechowywane na Twoim komputerze. Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje naszej witryny mogą przestać działać. Niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie. Możesz także ustawić przeglądarkę tak, aby za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje zainstalować pliki cookie, otrzymujesz odpowiednie ostrzeżenie i decydujesz dla każdego oddzielnego pliku, czy chcesz go włączyć, czy nie.
 3. JAK DŁUGO ALVADI PRZECHOWYWAJE DANE OSOBOWE KLIENTA
  ALVADI przechowuje dane osobowe Klienta, podczas gdy Klient korzysta z usług ALVADI i chyba że zażąda usunięcia swoich danych osobowych lub chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej. Paragony i faktury będą przechowywane zgodnie z lokalnym prawem.
 4. KTO ALVADI PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?
  ALVADI jest uprawniony do przekazywania danych osobowych stronom trzecim do wypełniać zobowiązania umowne. Strony trzecie są partnerami biznesowymi ALVADI, którzy świadczą i / lub korzystają z usług pocztowych lub świadczą usługi leasingowe i / lub przelewowe. Połączenie między systemami płatności a kupującymi jest zabezpieczone protokołem SSL, gwarantującym, że nieupoważnione osoby nie będą mogły uzyskać dostępu do przesyłanych informacji ani ich zmieniać.

  W celu prowadzenia działań marketingowych ALVADI jest uprawnione do przekazywania danych osobowych stronom trzecim. Strony trzecie to partnerzy biznesowi, od których ALVADI kupuje usługi reklamowe.

  ALVADI może, w uzasadnionym interesie prawnym, przekazać lub przekazać wierzytelność Klienta w celu windykacji osobom trzecim oraz przekazać dane osobowe Klienta związane z wierzytelnością firmie posiadającej uprawnienia ALVADI pełnomocnictwa (na przykład firmy windykacyjne lub firmy informacji kredytowej).
 5. PRAWA KLIENTA
  Klient jest uprawniony:
  • do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych
  • do uzyskania dostępu do jego / jej dane osobowe
  • w celu złożenia wniosku o poprawienie niewłaściwych / niekompletnych danych osobowych lub zmodyfikowania / uzupełnienia swoich danych osobowych na swoim koncie osobistym. Klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnych lub zmodyfikowanych danych
  • usunięcie swoich danych osobowych, gdy tylko dane te nie będą już potrzebne lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie nielegalne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ALVADI ma prawo do przechowywać dane klienta
  • w celu przesłania wniosku o odmowę przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
  • o nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania w marketingu bezpośrednim, gdy rejestracja
  • z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
  • w celu uzyskania jego danych osobowych w formacie do odczytu maszynowego („przenośność danych”)
  • złożyć skargę do Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

  Aby poprosić o informacje na temat przetwarzania, modyfikacji / korekty, usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia lub odmowy danych osobowych Klienta przetwarzając, możesz wysłać wiadomość e-mail opisującą sedno twojego żądania na adres info@alvadi.pl. ALVADI ma prawo zażądać kopii danych osobowych Klienta w celu identyfikacji osoby. ALVADI zobowiązuje się odpowiedzieć na prośby Klientów w ciągu 30 dni od daty złożenia. Możesz zrezygnować z biuletynów i wysyłek reklamowych na swoim koncie osobistym. Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto osobiste i odznaczyć "Chcę otrzymywać informacje o dobrych ofertach i zniżkach" i kliknąć "Zapisz".